BpSvoIrCAAEhyOK.jpg large

06.2014 | 1e prijs ideeënprijsvraag IABR

Onze inzending voor de ideeënprijsvraag Ontwerpen met Stromen in Rotterdam heeft de eerste prijs gewonnen!  In onze visie ‘Als stromen verweven’ wordt het adaptief vermogen van de stad versterkt in verweven stromen. In de openbare ruimte van Blaak/West-Blaak worden natuurstromen verweven met mensenstromen. Interacties tussen deze stromen leiden tot een gezond en uitnodigend verblijfsklimaat, stromen zullen verder toenemen, een vernieuwende dynamiek wordt gestimuleerd.
Uit het Juryrapport: “De inzending heeft zich met personen- en natuurstromen op een relatief traditioneel onderdeel van het spectrum van stromen gericht, maar heeft dit wel heel zorgvuldig, haalbaar en aantrekkelijk uitgewerkt, waarbij met name ook het onderdeel leefbaarheid goed is meegenomen.” Wij hebben samengewerkt met Peter Twisk, Regelink Ecologie.