Westblaak-ambitiedocument

04.2015 | ambitiedocument westblaak

Bureau Botersloot is gevraagd om een ambitiedocument op te stellen voor de Westblaak. De doelstelling van dit ambitie document is om de Westblaak te transformeren naar een levendige stadsboulevard, verbonden en verbindend. De leegstand van winkelplinten en kantoorruimte maakt de start van een dergelijke transformatie urgent. De opgave richt zich onder meer op het verbinden van Westblaak met het omliggende stedelijk weefsel. De opgave wordt integraal benaderd, zowel publiek als vanuit lokale marktpartijen.