• 120705-vastgesteld

wonen ‘met een blik in de verte’

locatie: centraal in het 3-landenpark Zuid-Limburg
programma: transformatie agrarisch erf
opdracht: haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig plan, ruimtelijke onderbouwing en beplantingsplan
in opdracht: gepensioneerd agrarisch bedrijf
in samenwerking: bestemmingsplan Omgevingsjurist
status: 2012 BP vastgesteld | 2013 opgeleverd

  • 120705-vastgesteld
  • a-H52-ontwerpmotieven
  • b-H52-maq-aanzicht
  • c-H52-schuren
  • d-H52-blik-in-de-verte
  • e-H52-rijk-landschap

De beëindiging van de agrarische activiteiten was aanleiding voor de transformatie. Met toepassing van Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg bleek een herbestemming tot een erf met meervoudige bewoning het meest kansrijk in dit nationale landschap. Het ruimtelijk concept is tot stand gekomen vanuit de analyse van de landschappelijke karakteristieken. De transformatie zal resulteren in een ensemble van schuurachtige volumes die als vanzelfsprekend in het landschap liggen ingebed. Het ensemble krijgt verder betekenis in de uitwerking van de volumes. De provinciale kwaliteitscommissie heeft het plan positief beoordeeld: “De voorzitter spreekt lof uit over het plan. Hij stelt dit voor als een goed voorbeeld….”