Gastvrije gevel

,

programma: gevelsysteem
opdracht: productontwerp voor biodiversiteit
in opdracht: Agentschap NL, ideeënprijsvraag
status: 2011 2e-prijs

Met de gastvrije gevel willen we de stedelijke leefomgeving verrijken door de habitat voor kleine soorten te verstreken of zelfs te creëren. Met dit innovatief productontwerp worden mogelijkheden voor foerageren, schuilen, nestelen en broeden voor vele kleine soorten gecreëerd. De overlevingskansen voor individuen en uiteindelijk populaties worden in grote mate verbeterd, dit komt de biodiversiteit ten goede.