Sint Jacobspark

De afgelopen jaren heeft de Sint Jacobsplaats een ware metamorfose ondergaan. Dankzij de inzet van enkele omwonenden is het plantsoen in stappen omgevormd tot een Stadspark met speel- en zitgelegenheid, een bijzondere verzameling bomen en een bloemenweide. Nu heeft een groep omwonenden het initiatief genomen om de bijzondere karakteristieken van hun Sint Jacobspark uit te dragen door een aantal informatiepanelen te plaatsen bij ‘binnenkomst’ van het park. Bureau Botersloot heeft het ontwerp gemaakt en de uitvoering gecoördineerd.